Grilovací tyčinky jsou rychlovka na zahradní party, ale možný nepřítel pro naše tělo

Mezi Čechy se grilování těší velké oblibě a grilovací sezóna je každé léto v plném proudu. S partou přátel a při dobré zábavě se připravuje řada pochutin, mimo jiné i grilovací tyčinky. Právě na ně se zaměřil nejnovější test spotřebitelské organizace dTest. Největší slabinou se ukázaly být údaje na etiketách, hned dva výrobky kvůli nim propadly. Češi patří mezi grilovací velmoc.

Odborníci upozorňují na množství soli v grilovacích kořenicích přípravcích

K létu neodmyslitelně patří grilování dobrého jídla. Správnou chuť masu, sýrům nebo zelenině dodává mimo jiné koření. dTest proto podrobil zkoumání grilovací kořenicí přípravky. Celkem 15 směsí prošlo laboratorním testem s cílem zjistit, jak jsou bezpečné. Všechny obstály bez problémů, ovšem často jsou z více než poloviny plné soli. Není koření jako koření. „Podle platné vyhlášky se za koření považují rostliny či jejich části, které jednotlivě ovlivňují chuť a vůni.

Rozum, nebo emoce: Kožešinové farmy stále vyvolávají otázky

Dočkají se bývalí chovatelé kožešinových zvířat spravedlnosti? Rychlým přijetím zákazu farem kožešinových zvířat v roce 2017 se vydala Česká republika hodně neobvyklou cestou. V jiných státech Evropy zákazu předcházelo dostatečně dlouhé přechodné období nebo vyplacení adekvátních kompenzací chovatelům. České řešení připomíná spíše ”hurá akci” vyvolanou veřejným míněním, akci naprosto nepřipravenou a s nedomyšlenými důsledky. Co tomu předcházelo? Veřejnosti a čelným představitelům našeho státu se, bohužel, nepodařilo vysvětlit, že zákazem farem se nezachrání zvířata.

Z krajiny dlouhodobě mizí voda, řečiště potoků a řek jsou toho důkazem

Z krajiny dlouhodobě mizí voda, řečiště potoků a řek jsou toho důkazem. Příroda zatížená důsledky civilizace tomu nedokáže čelit. Obří parkoviště nákupních center, stovky kilometrů asfaltových komunikací, které nahradily zemědělskou půdu, nemohou vsáknout dešťovou vodu, která po několika hodinách nenávratně mizí v sousedním Německu. ”Nepřijde-li vláda do dvou let s komplexním plánem opatření na udržení vody v krajině, bude zle,” burcuje Pavel Sehnal, předseda ODA. ”V boji se suchem nelze spoléhat na nahodilé akce.

Známá kosmetická značka rozšiřuje spolupráci s organizací v oblasti ochrany vodních toků na celém světě

V loňském roce oznámila společnost Mary Kay Inc., mezinárodní jednička v oblasti firemní a společenské odpovědnosti, že navázala spolupráci s organizací The Nature Conservancy v oblasti ochrany rybářských oblastí v Texasu a Mexickém zálivu. Dnes společnost Kay oznámila, že rozšířila svou spolupráci s organizací The Nature Conservancy na ochranu vodních toků a původních druhů na celém světě.

Problematika sucha patří v posledních letech k velmi aktuálním

Problematika sucha patří v posledních letech k velmi aktuálním. Současná situace, navzdory poměrně příznivému průběhu měsíce května, tento trend potvrzuje. Kumulace suchých roků v řadě za sebou má za následek zhoršení projevů sucha, zejména je to snížení průtoků řek a hladiny podzemní vody. Setkáváme se s řadou názorů, které přisuzují významný podíl na současné situaci zemědělské výrobě a hospodaření.

Zrušení farem: Dočkají se chovatelé kompenzace, nebo mají smůlu

V týdnu od 25. května měla podle plánů jít na plénum Poslanecké sněmovny PČR do druhého čtení novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Součástí této novely jsou i kompenzace chovatelům za nucené ukončení činnosti (do konce ledna 2019) převážně rodinných farem kožešinových (masožravých) zvířat. Zákazu nepředcházela žádná odborná diskuse, která by dala dostatečný prostor zastáncům či odpůrcům chovu, žádný fundovaný rozbor situace, ani zohlednění faktu, že toto odvětví zemědělství má u nás dlouholetou tradici.

Odborníci v zemědělství mají příležitost být aktivními spolutvůrci zásadních dokumentů ČR i EU

Jste odborníkem v oblasti zemědělství, potravinářství či lesnictví? Působíte na vysoké škole, univerzitě, výzkumném ústavu či jste praktikem v oboru zemědělství? Pak právě pro Vás je určena výzva České akademie zemědělských věd (ČAZV) stát se jejím členem a aktivně se zapojit do voleb členů výborů odborů ČAZV a voleb nového složení předsednictva akademie. Odborníkům, praktikům a akademikům se tak otevírá možnost participovat a podílet se na směru vývoje českého a evropského zemědělství.

Přibývá českých zemědělců zapojených do Iniciativy pro udržitelné pěstování pšenice

Společnost Mondelēz International rozšiřuje v České republice svůj program udržitelného pěstování pšenice nazvaný Iniciativa Harmony. Meziročně se do něj zapojili další pěstitelé z Čech a Moravy. Z jejich pšenice v letošním roce vznikne více než 30 tisíc tun mouky, kterou následně výrobní závody společnosti v Opavě, Lovosicích a Mariánských Lázních zpracují do svých sušenek a oplatek. Čeští spotřebitelé se s logem Iniciativy Harmony setkávají na výrobcích BeBe Dobré ráno nebo Brumík.

Živá krajina: revoluce v boji proti suchu začíná

Unikátní koncept dává občanům nástroj pro nápravu vysychající české krajiny a adaptaci na změnu klimatu.Koncem září proběhla již třetí vlna školení lokálních koordinátorů zádrže vody v krajině konaná v benediktinském klášteře v Broumově. Organizátorem školení je spolek Živá voda, kt v posledních několika letech vyvíjí pod vedením svého předsedy Jiřího Malíka modelový přístup k české krajině s cílem vrátit jí zpět schopnost zadržovat vodu a adaptovat ji tak na postupující změnu klimatu.

Národní zemědělské muzeum má novou pobočku v Ostravě

Národní zemědělské muzeum zahajuje v Dolních Vítkovicích provoz muzea potravin a zemědělských strojů. Součástí otevření je vernisáž výstavy 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích. Od pátku 18. září má veřejnost možnost navštívit novou pobočku Národního zemědělského muzea situovanou v oblasti Dolní Vítkovice. Muzeum vzniklo v místě dvou bývalých továrních hal a návštěvníci zde najdou expozice věnované potravinám a zemědělským strojům. Svůj provoz pobočka zahájí výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích.

Češi pomáhají v Moldavsku s odstraněním ekologických zátěží

V polovině října velvyslanec České republiky v Moldavské republice, Zdenek KREJČÍ, spolu s guvernérkou autonomní oblasti GAGAUZIA, Irinou VLAH, slavnostně zahájili nový projekt financovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojově agentury: ”Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti”. Projekt je naplánován do konce listopadu 2021.

Nové výukové středisko včelařství nabízí netradiční pohled na spiritualitu včel

V Praze v Horních Počernicích bylo 29. září 2020, na svátek sv. Michaela, otevřeno nové včelařské centrum na pozemku anthroposofické společnosti, v zahradě obklopené vrostlými akáty, je vystaven hlavní přednáškový sál v podobě mongolské jurty, která uvnitř vytváří dokonalý kruhový prostor pro setkávání lidí, kde každý může sedět v čele. Zahrada kolem je zabydlena včelími úly, přičemž některé z nich již svým geometrickým tvarem prozrazují, že tady půjde o včelaření s duchovním přesahem.

Odborníci radí, jak správně a efektivně na zadržování vody

Se stavební činností se potkáváme každý den. Jednu její stránku představují viditelné výsledky, které obdivujeme, nebo také zatracujeme, ale je zde také ohromná část inženýrské práce, která je pro většinu veřejnosti ukrytá, přestože si bez ní náš život neumíme představit. Myslíme tím skrytou infrastrukturu obcí, do které patří odkanalizování, vodovodní řady, přípojky plynu, elektřiny atd. Mohli bychom pokračovat ještě dlouho.