Germ 2871773 1280

Evropský průmysl ochrany rostlin přijal závazky do roku 2030

Výrobci přípravků na ochranu rostlin a biopesticidů přijali jasné závazky na podporu Zelené dohody pro EU

Evropský průmysl ochrany rostlin (ECPA) přijal soubor ambiciózních závazků na podporu nové Zelené dohody pro Evropu, zahrnující investice ve výši přesahující 14 miliard EUR do nových technologií a udržitelnějších produktů do roku 2030.

Kromě těchto investic plánuje ECPA v rámci své reakce na strategie EU Z farmy na vidličku a strategii biologické rozmanitosti do roku 2030 rovněž zvýšit zpětný odběr prázdných obalů a úroveň odborné přípravy zemědělců v Evropě.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Géraldine Kutas, generální ředitelka Evropské asociace pro ochranu rostlin, uvedla: „Evropská komise svou ambiciózní Zelenou dohodou pro Evropu vystřelila ze startovní pistole a odstartovala běh EU směrem k udržitelnější, klimaticky neutrální budoucnosti. Podporu Zelené dohody bereme vážně, a proto se naše společnosti spojily a stanovily si vlastní dobrovolné, odvětvově specifické a měřitelné cíle.“

Mohlo by vás zajímat:  Nalít na rostliny žíravinu nemusí být šílenost. Místo okamžité zkázy začnou růst podstatně rychleji než dřív

Šest závazků přijatých ECPA bude v klíčových oblastech zemědělských inovativních technologií, oběhového hospodářství a lepší ochrany lidí a životního prostředí řídit toto odvětví v příštím desetiletí:

– Inovace a investice: Podporou inovací a zavádění digitálních a přesných nástrojů, jakož i biopesticidů, podporujeme ambici Evropské komise v oblasti digitálního a zeleného oživení. Do roku 2030 zainvestujeme do inovací v oblasti přesných a digitálních technologií 10 miliard EUR a 4 miliardy EUR do inovací v oblasti biopesticidů. Investice, k nimž se toto odvětví zavázalo, budou užitečné pouze v případě, že bude existovat vhodný regulační rámec, který umožní, aby tyto inovace mohli evropští zemědělci využívat.

Mohlo by vás zajímat:  Tipy, jak snadno vyřezat dýni podle vlastní fantazie
Zdroj obrázku: Pixabay.com

– Oběhové hospodářství: Zvýšením míry zpětného odběru prázdných plastových obalů od pesticidů na 75 % a zavedením systému sběru v členských státech EU, kde tento systém dosud není zaveden, přispějeme k cíli EU, kterým je oběhové hospodářství, jehož cílem je minimalizace odpadu a použitých zdrojů a snížení dopadu plastových obalů na životní prostředí.

– Ochrana lidí a životního prostředí: Školením zemědělců v oblasti integrované ochrany rostlin, ochrany vodních zdrojů a významu používání osobních ochranných prostředků (OOP) si náš průmysl přeje dále minimalizovat expozici a snižovat rizika spojená s používáním pesticidů, a to vše tím, že přispívá k celkovým cílům směrnice o udržitelném používání pesticidů a strategií EU Z farmy na vidličku zaměřených na udržitelnou výrobu potravin.

Mohlo by vás zajímat:  Vydatná snídaně je nejlepší start dne. Na ranním menu nesmí chybět lahodné ovoce

Géraldine Kutas dodala: „Všichni se shodneme na směru cesty, ale nyní je důležité dělat tyto konkrétní kroky k dosažení konečného cíle. Splnění našich závazků bude pro naše společnosti náročné. Jsme však odhodláni splnit to, co jsme si stanovili, a vyzýváme Evropskou komisi, aby podporovala udržitelné zemědělství vhodným regulačním rámcem, který umožní, aby se inovace dostaly k zemědělcům.“

„Toto je jen začátek, v průběhu desetiletí budeme sledovat pokrok našeho průmyslu a transparentně sdílet, jak daleko jsme se dostali,“ uzavřela Géraldine Kutas.

Zdroj: TZ
Přidat na Seznam.cz