nemoci

Nemoci ovocných stromků a chemikálie

Ovocné rostliny jsou při nedostatečném ošetřování napadány chorobami a škůdci, kteří poškozují mladé výsadby a značně snižují, a někdy i úplně zničí úrodu v plodících sadech. Vyspělá agrotechnika zvyšuje odolnost ovocných kultur a vytváří nepříznivé podmínky pro vývoj a rozmnožování škůdců. Avšak to nestačí. Musíme umět chránit ovocné rostliny před škůdci a chorobami, musíme studovat speciální způsoby boje proti nim.
Souhrn opatření pro boj se škůdci a chorobami ovocných kultur záleží na 4 metodách: v metodě fyzikálně-mechanické, agrotechnické, biologické a chemické. Z těchto metod má hlavní význam metoda chemická.
Nesmíme se nikdy domnívat, že můžeme pro boj se škůdci použít jen jedné z uvedených metod. Ochrana rostlin před škůdci bude úspěšná jen při komplexním používání všech čtyř metod.

Mohlo by vás zajímat:  Čtyřnohý kamarád bude parťák, který nezradí, dostane do kondice a zorganizuje čas

Pravidla uchovávání jedů a manipulace

Jedovaté chemikálie používané při chemické metodě jsou pro člověka, hospodářská zvířata i ptactvo velmi nebezpečné. Proto je nutno zachovávat při práci s jedy všechna bezpečnostní pravidla. Jedy je nutno uchovávat ve zvláštních, uzavřených místnostech, vzdálených od obytných a hospodářských budov.

Do místností, v nichž máme jedy, nesmíme přinášet žádné potraviny. Klíče od této místnosti mají být jen v rukou odpovědné osoby. Jedy je nutno uložit do pevného obalu; doprava jedů v sáčcích je nepřípustná.
K místu, kam připravujeme jedovaté roztoky a přípravky a kde je používáme, nesmíme pouštět hospodářská zvířata ani drůbež. Není přípustno nechávat jedovaté prášky a roztoky v sadě v kádích, konvích a jiných otevřených nádobách ani na krátkou dobu.

Mohlo by vás zajímat:  Zbavovat se shrabaného listí je velká chyba. Nechte ho na zahradě, na jaře budete nadšení

Všechny osoby, které jedovaté prášky a roztoky připravují a slévají, přesypávají, které jimi poprašují a postřikují, musejí mít v době, kdy s nimi pracují, ochranný oblek, brýle, rukavice a masky proti prachu nebo plynu, speciálně předepsaných typů pro jednotlivé druhy jedů.
Při práci s jedy ve volné přírodě, a vane-li sebemenší vítr, je nutno pracovat vždy tak, aby vítr odnášel jedovaté plyny anebo jedovatý prášek směrem od pracujících.

Za pracovní přestávky a po skončení práce, zvláště než načneme jíst, pít nebo kouřit, musíme ruce a obličej pečlivě umýt mýdlem a vypláchnout ústa. Po skončené práci s jedy se musíme vykoupat.

Pro stravování a úschovu potravin určit zvláštní místo, kam je zakázáno vstupovat v pracovním nebo v ochranném oděvu. Nádoby, v nichž jsme připravovali jedy, musíme po skončení práce pečlivě vyčistit. Těchto nádob nemůžeme použít pro jiné hospodářské potřeby, zvláště ne pro přípravu pokrmů nebo krmiva.
Zbytky jedů, uložené dočasně ve skladech, a také nástrahy ponechané škůdci musíme sesbírat a zničit.
Přesná doba posledního postřiku nebo poprášení rostlin jedy před sklizní se stanoví podle druhu rostlin, počasí, podle druhu chemikálie a způsobu práce.
Jak ve skladištích, v nichž jsou jedy uloženy, tak i na pracovištích s jedy musí být lékárničky se soupravou léků pro poskytnutí první pomoci.
Všechny osoby, které s jedy pracují, musí být předem seznámeny s jedovatými vlastnostmi používaných chemikálií.

Mohlo by vás zajímat:  Srstka obecná: Planě rostoucí zahradní keř na vzestupu

Vypěstujte si stromky na zahradě

Přidat na Seznam.cz