Grandfather With Granddaughter Yard With Firewood Hands

Kácení stromů na pozemku má přísná pravidla. Vztahují se na povolenou plochu i velikost dřevin

Pomalu a jistě se s koncem zimy mnozí zahrádkáři vrhají na zvelebování pozemku a pouští se do prací na zahradě, mezi které rozhodně patří kácení stromů. Málokdo z nich má na paměti, že pro kácení stromů a také keřů o ploše více než 40 metrů čtverečních existují závazná pravidla. V případě jejich porušení hrozí pokuta. Co je nutné dodržovat při řezání stromů a keřů, na co si dát pozor?

Pravidla pro kácení stromů

Vzít motorovou pilu do ruky a pořezat stromy, které nevypadají na zahradě dobře? Tak snadné to není, ochrana dřevin mimo lesy totiž uvádí, že tímto způsobem lze kácet jen některé druhy. Vyhláška dokonce stanovuje termín v rozmezí od 1. listopadu do 31. března, kdy je takové počínání v souladu s nařízením, protože se jedná o dobu vegetačního klidu. V tomto období jsou rostliny v útlumu, je ale nutné brát ohled na výkyvy počasí, protože při vyšších teplotách a jasných dnech se objeví na stromech ptačí hnízda o poznání dříve.

Mohlo by vás zajímat:  Květiny jsou víc než jen dekorace. Některé pomohou vyčistit vzduch od škodlivých toxinů
Zdroj obrázku: Freepik

Kácení bez povolení

Péče o dřeviny je povinností vlastníka, který musí dohlédnout, že prořezávka proběhne v souladu s platnými nařízeními. Bez povolení se mohou kácet stromy, které netvoří důležitý prvek krajinného celku nebo nejsou součástí stromořadí, navíc jejich obvod nesmí přesáhnout 80 centimetrů a ve výšce 130 centimetrů od země. Současně platí výjimka pro ovocné stromy, které se mohou kácet, když se vyskytují na pozemku, jako jsou zahrady, zahrádkářské kolonie nebo na nádvoří či pozemku, který je zapsaný v katastru jako zastavěná plocha.

Mohlo by vás zajímat:  Připravte svou zahradu na přicházející zimu

Pozor na mýcení keřů na větších plochách

Výjimka z nutnosti mít povolení je v případě, že se jedná o starý a nemocný strom nebo je poškozený natolik, že ohrožuje na zdraví, životě či majetku. Je možné jej pokácet, ale následně je nutné jeho kácení oznámit do 15 dnů orgánu ochrany přírody. Nutnost povolení naopak platí pro mýcení větších ploch keřů, které zabírají více než 40 metrů čtverečních. Pokácet památný strom možné není vůbec, výjimku může povolit orgán ochrany přírody kvůli veřejnému zájmu.

Zdroj: https://www.planninggeek.co.uk/planning/conservation/trees/
Přidat na Seznam.cz