Urtica Dioica Often Called Common Nettle Stinging Nettle (1)

Hnojivo z kopřivy je alternativou, která prospěje rostlinám i životnímu prostředí

V moderním zahrádkářství se chemická hnojiva široce používají ke zvýšení produktivity rostlin. I když mohou poskytnout krátkodobé výhody, jejich dlouhodobé účinky na životní prostředí a lidské zdraví jsou důvodem k obavám. Tento článek zkoumá negativní aspekty chemických hnojiv a nabízí přírodní alternativu – kopřivu.

Temná strana chemických hnojiv

Chemická hnojiva obsahují syntetické živiny, které poskytují okamžitou podporu růstu rostlin. Mohou však narušit přirozenou rovnováhu půdního ekosystému. V průběhu času může neustálé používání chemických hnojiv vést k degradaci půdy, snížení její úrodnosti a narušení prospěšné mikrobiální aktivity. To může mít za následek nerovnováhu živin, sníženou schopnost zadržovat vodu a zvýšenou erozi půdy.

Mohlo by vás zajímat:  Ovoce kupuje záměrně nezralé, díky snadnému triku jí dozrává doma a déle vydrží

Když jsou chemická hnojiva aplikována v přebytku nebo smyta během deště, mohou se dostat do blízkých vodních zdrojů, což vede ke znečištění vody. Odtok dusíku a fosforu ze zahrad ošetřených chemickými hnojivy přispívá ke kontaminaci řek, jezer a podzemních vod, způsobuje ekologickou nerovnováhu a poškozuje vodní život.

Chemická hnojiva často obsahují syntetické chemikálie, které mohou představovat riziko pro lidské zdraví. Tyto chemikálie se mohou hromadit v zahradních plodinách a při jejich konzumaci mohou mít nepříznivé účinky na zdraví. Navíc vdechování prachu z chemických hnojiv nebo kontakt s pokožkou během aplikace můžou způsobit podráždění nebo alergické reakce.

Mohlo by vás zajímat:  Drenážní vrstva udrží domácí rostliny v kondici, materiálu se meze nekladou
Zdroj obrázku: Freepik

Kopřiva jako přírodní alternativa

Kopřiva, běžný plevel vyskytující se téměř všude, je vynikající alternativou k chemickým hnojivům. Má vysoký obsah dusíku a je bohatá na základní živiny, jako je železo, hořčík a vápník. Při použití jako přírodní hnojivo poskytuje kopřiva půdě organickou hmotu, zlepšuje její strukturu a podporuje prospěšnou mikrobiální aktivitu.

Kopřiva navíc obsahuje přírodní sloučeniny, které působí jako repelenty proti škůdcům a hmyzu, což z ní činí cennou doprovodnou rostlinu v ekologickém zemědělství. Zapravením kopřivy do půdy nebo jejím použitím v přírodních pesticidních přípravcích můžete snížit svou závislost na chemických insekticidech a podpořit zdravější ekosystém.

Mohlo by vás zajímat:  Rozmnožit rostliny lze snadno i bez stimulátorů, pomohou běžné léčivé prostředky

Kopřiva hojně roste, je snadno dostupná a levná. Její použití jako přírodního hnojiva minimalizuje závislost na syntetických přípravcích, snižuje náklady a dopad na životní prostředí. Kromě toho pěstování a používání kopřivy podporuje biologickou rozmanitost tím, že poskytuje stanoviště pro užitečný hmyz a volně žijící zvířata.

Zdroj: https://www.gardeningknowhow.com/edible/herbs/nettle/nettle-as-fertilizer.htm
Přidat na Seznam.cz