Peasant 452904 1280

Odborníci v zemědělství mají příležitost být aktivními spolutvůrci zásadních dokumentů ČR i EU

Jste odborníkem v oblasti zemědělství, potravinářství či lesnictví? Působíte na vysoké škole, univerzitě, výzkumném ústavu či jste praktikem v oboru zemědělství? Pak právě pro Vás je určena výzva České akademie zemědělských věd (ČAZV) stát se jejím členem a aktivně se zapojit do voleb členů výborů odborů ČAZV a voleb nového složení předsednictva akademie. Odborníkům, praktikům a akademikům se tak otevírá možnost participovat a podílet se na směru vývoje českého a evropského zemědělství. Volby do 10 z 11 vědních oborů ČAZV proběhnou v roce 2021 spolu s volbou nového předsedy a místopředsedy předsednictva.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

ČAZV je odbornou institucí s 96letou historií působení, která sdružuje osobnosti zemědělského výzkumu do celkem 11 zemědělských odborů, mezi které patří Odbor rostlinné výroby, Odbor rostlinolékařství, Odbor živočišné výroby, Odbor veterinárního lékařství, Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby, Odbor potravinářské technologie a techniky, Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin, Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky, Odbor lesního hospodářství, Odbor pedologie, Odbor vodního hospodářství. ČAZV je poradním orgánem Ministerstva zemědělství především pro oblasti zemědělského aplikovaného výzkumu. Členové ČAZV se podílí na tvorbě koncepčních materiálů Ministerstva zemědělství i Evropské komise a mají tak jedinečnou možnost být aktivními spolutvůrci zásadních dokumentů. V současnosti se jedná například o „Koncepci zemědělského výzkumu 2023+“, strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ nebo strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti. Akademie spoluvytváří koncepci společné zemědělské politiky v oblasti biohospodářství a cirkulární ekonomiky jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Mohlo by vás zajímat:  Lahodné rozinky nahradí sladkosti a prospějí zdraví
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Posláním akademie je podpora a rozvoj zemědělství a aplikace vědeckých výzkumů do praxe. Popularizaci vědeckých výzkumů zajišťuje ČAZV vydáváním svých 11 mezinárodních odborných vědeckých časopisů indexovaných ve světových databázích. Členové ČAZV mohou publikovat své výsledky ve vědeckých časopisech a podpořit tak transfer vědeckých výsledků do praxe. Právě sdílení zkušeností a znalostí napříč obory je základním cílem akademie. Členství také nabízí příležitost ke zviditelnění a šíření publicity vědeckých prací a výsledků, podporuje odborný růst v rámci habilitačního řízení a jmenování profesorem díky svému členství v uznávaných vědeckých institucích a umožňuje získání nových kontaktů v ČR i v zahraničí.

Mohlo by vás zajímat:  Udržte si štíhlou postavu i po padesátce. Správný jídelníček může dodržet úplně každý

Důležitou rolí ČAZV je také osvěta, poradenství a vzdělávání. Velkého zájmu se těší workshopy a semináře, které pořádá ve spolupráci s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími významnými partnery. Členové akademie se aktivně zapojují a sdílejí své cenné zkušenosti s kolegy a veřejností. Členové předsednictva jsou zároveň členy hodnoticí komise Cen ministra zemědělství v oblasti vědy a výzkumu, které se každoročně slavnostně udělují na veletrhu Země živitelka.

ČAZV je dynamickou institucí, která komunikuje s odbornou i laickou veřejností ve věcech zemědělství, lesnictví a potravinářství a její členskou základnu tvoří v současnosti více než 650 členů. Staňte se jím také, zapojte se do voleb v roce 2021 a podílejte se na budoucnosti českého i evropského zemědělství.

Zdroj: TZ
Přidat na Seznam.cz