Garden 5151290 1920

Chcete se inspirovat u nejlepších? Navštivte Květnou zahradu v Kroměříži

Každý milovník květin rád navštěvuje místa, která jsou s tímto koníčkem spojená již po staletí.

Zahradní unikát

K velmi unikátním místům na území České republiky patří Květná zahrada, která je součástí památky „Zahrady a zámek Kroměříž“. Tato památka byla v roce 1998 zapsána na  Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Pro tuto překrásnou zahradu s mnoha architektonickými prvky byl také užíván název „Libosad“. V Evropě se v současné době jedná de facto o jediný takto celistvě dochovaný komponovaný zahradní celek.

Mohlo by vás zajímat:  Moderní stravovací plán nazýváme dietou, ale zhubnout nám nepomáhá. Navíc je pro většinu populace zbytečný
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Trocha historie

U zrodu zahrady stál olomoucký biskup ve 2. polovině 17. století, přičemž stavba byla svěřena italským architektům. Biskup sám se o zahradní architekturu živě zajímal, a tak přispěl svými poznatky k jejímu pojetí a rozvržení, kdy inspiraci čerpal především v Holandsku, Německu, a také Itálii.

Vedle mnoha ploch s geometricky stříhanou zelení doplnili architekti zahradu řadou výtvarných a architektonických zastavení, a také okrasnými i hospodářskými prostory. Jako několik příkladů z mnoha lze uvést

  • Rotundu
  • vodní plochy
  • labyrinty
  • okrasné parky
  • skleníky
  • Pomerančovou zahradu, a
  • bažantnice.
Mohlo by vás zajímat:  Pro nejkrásnější hortenzie a rododendrony v okolí stačí použít to, co ostatní považují za nepotřebný odpad

Velice zajímavým architektonickým prvkem, který zaujímá celou jednu stranu Květné zahrady, je kolonáda o délce téměř 250 metrů. Původně tato stavba sloužila jako hlavní vstup do zahrady.

Kroměřížská Květná zahrada je unikátní tím, že představuje spojnici mezi pozdně renesanční fází zahradního umění v Evropě, rozvinutou zejména v Německu a Itálii, a fází barokně-klasicistní, kdy hlavní inspirací jsou zámky ve Versailles. V Evropě druhá takto koncipovaná zahrada neexistuje.

Květná zahrada dnes

V roce 2014 došlo ke znovuotevření Květné zahrady po její komplexní rekonstrukci. Od tohoto roku zde také pravidelně probíhá festival, jehož cílem je seznámit návštěvníky se životem předků. Každoročně zahradu navštíví obrovské množství návštěvníků a řada se jich sem opakovaně ráda vrací.

Přidat na Seznam.cz