Photosynthesis 4543260 1920

Životadárná fotosyntéza by bez rostlin skončila, nechme je žít

Fotosyntéza patří mezi nejdůležitější biochemické děje na naší planetě. Tento proces probíhá pouze za přítomnosti slunečního světla a pouze u rostlin, které ve svých buňkách obsahují zelené barvivo chlorofyl a žlutý karoten. Dále jsou fotosyntézy schopny také sinice. Fotosyntéza v sobě zahrnuje mnoho chemických reakcí, kterých se účastní různé sloučeniny (oxid uhličitý, voda, sacharidy, barviva, bílkoviny a tuky). Nejdůležitějším produktem celého procesu je životadárný kyslík, který udržuje při životě veškeré vyšší organismy na světě.

Průběh fotosyntézy

Na začátku celého koloběhu potřebuje rostlina oxid uhličitý a vodu. Oxid uhličitý získá z atmosféry prostřednictvím průduchů v listech a vodu odebere kořenový systém z půdy. Chlorofyl přítomný v buňkách absorbuje světlo, které poskytne dostatečnou energii na rozštěpení molekul vody. Vzniklý kyslík je následně uvolňován do atmosféry. Vodík společně s uhlíkem podléhá redukci, aby mohl být poté zabudován do rostlinných pletiv. Celý proces probíhá v částech buňky nazývané chloroplasty a má dvě fáze:

  • světelná fáze,
  • temná fáze.
Mohlo by vás zajímat:  Nejdražší kávy světa nabízí exkluzivní chuť a jedinečný původ
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Proč je vlastně tak důležitá?

Fotosyntéza představuje základ veškerého života. Rostliny ze vzduchu přijímají oxid uhličitý, který my produkujeme jako zplodiny, aby díky němu následně vytvořily kyslík, který nám umožní dýchat a žít. Zároveň je fotosyntéza procesem, který rostlinám umožňuje nashromáždit v sobě chemickou energii v podobě tuků, cukrů a proteinů. Představují základ stravy mnoha živočichů a lidí. Během fotosyntézy je opětovně využíván uhlík a rostlinám je umožněno růst a vyvíjet se.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Neničit přírodu má smysl

Jinými slovy, pokud likvidujeme přírodu a kácíme stromy, pomalu, ale vytrvale si jako lidstvo podřezáváme větev, na které stojíme. Bez aktivní produkce kyslíku, kterou zajišťují rostliny, nemáme žádnou šanci na přežití. Z tohoto důvodu se mnoho aktivních jedinců angažuje v ochraně deštných pralesů a snaží se zabránit jejich kácení.

Přidat na Seznam.cz