Travnik3

Hydroosev

Hydroosev – je metoda výsevu trávníku, která se provádí speciálními stroji, které směs nastříkají na osévanou plochu. Směs, kterou se vysévá, obsahuje osivo, hnojivo a biologický tmelící materiál, který udržuje osiva na povrchu půdy. Do směsi se obvykle přidává barvivo pro přesné určení oseté plochy. Hydroosev byl poprvé představen v USA v roce 1950 jako nejekonomičtější řešení výsevu podél dálnic. Hydroosev má široké uplatnění – zakládání trávníků na soukromých pozemcích, svazích, okrajích přehrad, golfových hřištích, při budování parků, rekultivace pozemků, při výstavbě sportovišť, na letištích a obnově porostů po požárech nebo těžební činnosti.

Mohlo by vás zajímat:  Běžné problémy při pěstování rajčat

Výhody hydroosevu

Výhodou hydroosevu je rychlejší aplikace, rovnoměrné rozložení osiva a hnojiva, tvorba hustšího porostu, vysévání i na těžko přístupných místech a snížení půdní eroze. Zastoupení jednotlivých složek ve směsi pro hydroosev závisí na stanovištních podmínkách a účelu využití trávníku. Hydroosev se může provádět během celého roku.
Hnojiva, které se do směsi přidávají, umožňují rychlý rozvoj životaschopného kořenového systému, poskytují potřebné živiny po dobu 10 týdnů. Je třeba mít na paměti, že hnojiva nenahrazují půdu, ale ji vylepšují. Pokud je půda nekvalitní, je potřeba přidat organickou hmotu.

Mohlo by vás zajímat:  Výsev trávníka

Hydroosev není magický způsob výsevu bez zvážení, jaké travní osivo třeba použít. Takže je důležité zohlednit výběr osiva. Vyberte typ osiva, který bere v úvahu faktory, jako je složení půdy, pH půdy, teplotní podmínky, klimatické podmínky, obsah solí, živin, nečistot.

VIDEO: Ukázka hydroosevu

Přidat na Seznam.cz