Automatic Lawn Sprinkler Watering Grass Garden Irrigation System

Den boje proti suchu má podle ministra Brabce podobu primárně legislativní a dotační

Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští byl zaveden ze strany OSN už v roce 1995. Právě tento den má připomínat to, aby si celá planeta uvědomila rostoucí problémy, které plynou z nadměrného sucha a z degradace půdy. Ne každý ale o daném dni věděl, nebo se jakkoliv zapojil v tom, aby byl odpovědný. Tento den totiž připomínáme vždy 17. června. To byl včerejší den a jsme si jisti, že jenom málokdo se u nás v ČR choval o něco odpovědněji.

Česká republika si riziko uvědomuje

Není to jenom Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští, kdy si Česká republika uvědomuje, že v oblasti změn klimatu hrozí četné problémy. I proto jsou u nás zaváděny různá opatření. Ta však mají zatím víceméně jenom dvě podoby. Ta první je legislativní, zatímco ta druhá má dotační podobu. Podle vyjádření ministra Richarda Brabce se naše země věnuje těmto problémům již osm let, konkrétně na toto téma uvedl: „Problémům sucha a s nimi spojeným opatřením adaptace na změnu klimatu se na MŽP spolu s rezortními organizacemi, zejména se SFŽP ČR a AOPK ČR, VÚV TGM nebo ČHMÚ, cíleně věnujeme osm let. Za tu dobu jsme také investovali desítky miliard do konkrétních opatření“. Z vyjádření je tedy patrné, že si Česká republika problém spojený se suchem uvědomuje a snaží se jít příkladem. Samozřejmě 365 dní v roce, nejenom 17. června.

Mohlo by vás zajímat:  Rajčatová šťáva tělo pročistí a pomůže předejít hned několika zákeřným nemocem
Zdroj obrázku: Freepik

Hlavně legislativa a také dotace

Když se podíváme blíže na to, jakými způsoby chce Česká republika bojovat proti suchu a degradaci půdy, můžeme dané směry rozdělit na dvě hlavní oblasti. Tou první je oblast legislativní, kde je novinkou protierozní vyhláška, ke které ministr uvedl: „Věřím, že vyhláška coby funkční nástroj pro problémové plochy s opakovanou erozí přinese zlepšení ochrany půdy, jednoho z nejcennějších přírodních zdrojů, který máme“.

Ona druhá oblast boje proti suchu v České republice je spojena s řadou dotací, které mohou zájemci využívat. Když se podíváme na několik klíčových, patří sem rozhodně takzvaná Dešťovka, patří sem také Nová zelená úsporám, stejně jako program Sázíme budoucnost, díky kterému by mělo být vysazeno na desítky tisíc listnatých stromů.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20210617_Dnes-je-boje-proti-suchu
Přidat na Seznam.cz