Přírodou proti emisím z výfukových plynů. Skalník je dokonalý keř pro čištění vzduchu

S přibývajícím počtem automobilů i stále hustější zástavbou roste také znečištění ovzduší v okolí rušných silnic a křižovatek. Odborníci zjistili, že irga neboli skalník pohltí mnohem více škodlivých látek z ovzduší než běžné keře. Rostliny jako součást zástavby Klimatické a společenské změny vedou odborníky k řadě výzkumů také v oblasti zjišťování vlivu specifických druhů rostlin na život v obcích a městech.