Praha má ukrytý zdroj vody, stav splaškové kanalizace ho začíná výrazně ohrožovat

V těsné blízkosti Smíchovského nádraží se pod brownfieldy nachází zdroj vody, o kterém skoro nikdo neví, ale který by v nouzi údajně mohl poskytnout vodu až pro 600 tisíc obyvatel. Jeho situace je ale kritická – při rekonstrukci Nádražní ulice zkoušky odhalily havarijní stav splaškové kanalizace, která zdroj vody přímo ohrožuje. Kolem vodního zdroje se táhne dlouholetý spor mezi majitelem pozemku – stavebním developerem CWI Smíchov a pražským Dopravním podnikem, tedy i Magistrátem.